Bekæmpelse af ukrudt på fortov

Der er rundsendt en mail med info omkring foreningens ukrudtsbørste. Den ses også ved at følge dette link http://quinto.dk/wp-content/uploads/2024/04/Ukrudtsboerste.pdf

Har man ikke modtaget mailen d. 22-04-2024, så send gerne en mail til formanden@quinto.dk og I kan herefter blive oprettes i vores mailsystem.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Bekæmpelse af ukrudt på fortov

Referat fra Generalforsamlingen ligger nu på hjemmesiden!

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Referat fra Generalforsamlingen ligger nu på hjemmesiden!

Generalforsamling 2024

Der indkaldes til Generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2024 kl 19 på Brønshøj Bistro.

Normalt er vi i Pilegården men grundet ombygning måtte vi ændre lokation. Pga. pladsen er tilmelding nødvendig. Se indkaldelse og årsregnskab herunder.

Invitationer er omdelt og sendt til grundejere på email tirsdag d. 27. februar. Har du ikke modtaget email, så send mail til formanden@quinto.dk og vi får jer oprettet.

Indkaldelse

Regnskab 2023

Der kommer en opdatering få dage før generalforsamlingen i så fald der er indkommet nye forslag.

Venlig Hilsen Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2024

Spuling og TV inspektion på Sonnerupvej d. 7. december

Sonnerupvej er den næste vej som Quinto skal have renoveret med nyt fortov og asfalt. Det er usikkert om det kan finansieres allerede i 2024 eller om det skal vente til 2025. Mere herom senere. Dog kan forundersøgelserne begynde og Quinto vil i den forbindelse tjekke tilstanden på brøndene, således de i så fald kan repareres inden der lægges nyt asfalt.

Derfor opfordrer vi beboere til IKKE at parkere biler i 2 meters radius fra ristene i vejsiden torsdag d. 7. december. Der er 12 vejriste i alt og vi håber I vil hjælpe med at holde dem fri, således arbejdet kan gennemføres uden problemer. På forhånd tak. Venlig hilsen formanden

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Spuling og TV inspektion på Sonnerupvej d. 7. december

Rensning af rendesten

Der gøres endnu engang opmærksom på at det er den enkelte grundejers opgave at renholde rendestenen (stykket mellem asfalt og kantsten), inklusiv risten hvis en sådan findes ud for grunden. Der har i dette meget våde efterår været meget skidt og snavs som er flydt hen i ristene og har pakket dem, således vandet ikke kunne komme væk. Dette har givet store vandpytter til tider. Selve brøndene under ristene får foreningen oprenset to gange årligt men det kræver stadig renholdelse af rendestenen hvis vandet skal bortledes effektivt. Foreningen har en batteridrevet rensebørste til formålet som man kan låne ved at henvende sig til formanden@quinto.dk Den er på størrelse med en alm. plæneklipper.

Venlig hilsen Johannes, Formand

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Rensning af rendesten

Lovgivning angående småhusrelement i vores område

En familie på Lilliendalsvej er desværre blevet påbudt at nedrive carport, overdækket terrasse og redskabsskur i forbindelse med at BBR gennemgik de danske husstande for at lave nye ejendomsvurderinger. Bebyggelsesprocenten oversteg de 33% som er gældende i vores område. De fleste steder i landet er der dog fradrag for 50 m2 til småhuse, som der ikke skal ansøges om. Men ifølge en byplan fra 1966, gælder denne fradrag ikke i vores område, og alt under tag tæller derfor med. Link til Byplan 45 ses herunder.

Selvom den ramte familie overtog huset med de pågældende bygninger for over 30 år siden, var der ikke så meget at gøre. Så tjek jeres bebyggelsesprocent inden i bygger og verificer at der er “luft” til det nye skur eller havestue.

http://quinto.dk/wp-content/uploads/2023/11/20_1219386_1590478936419.pdf

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Lovgivning angående småhusrelement i vores område

Nyhedsopdatering maj 2023

Hermed en kort opdatering af hvad der sker i vores grundejerforening pt. Den sendes på email hvis vi har adressen

 Igangværende arbejde

To vejriste, på henholdsvis Lilliendalsvej og på hjørnet mellem Havdrupvej og Edelsmindevej, har forvoldt os udfordringer de seneste måneder. Det skyldes huller eller forskydninger af de gamle lerrør der ligger i 2-3 meters dybde. Arbejdet under jorden er nu afsluttet og asfalten bliver reetableret i kommende uge, nu hvor underlaget er komprimeret og tørt.

Foreningen har igangsat arbejdet på at få indhentet tilbud på gennemgang og udbedring af alle vejriste og tilhørende brønde/kloakledninger i foreningen, som forventes udført i efteråret. Der er enkelte riste som især kræver udskiftning inden næste vinter.

Udfordringer med høje hastigheder i vores område

Der kører til stadighed flere biler igennem kvarteret med høj hastighed og foreningen er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne for mere fartdæmpning på vores veje. Det er især Edelsmindevej og Lilliendalsvej hvor der ikke er chikaner af nogen art, men også den sydlige del af Havdrupvej. Foreningen forsøger ligeledes at få tilskud til dette projekt. Er der specifikke steder som ikke er nævnt herover, hvor I føler der er for lidt fartdæmpning, så send mig gerne en mail.

Bekæmpelse af ukrudt i vejkanten

Især som tilflytter er det ikke givet at man kender sin pligt som grundejer. Grundejerforeningen sørger for vedligeholdelse af veje og fortov, men fejning, snerydning og generel renholdelse af fortov og vej (ud til midten foran den enkelte matrikel) er en opgave der påhviler den enkelte grundejer.

Ukrudt der vokser mellem vej og kantsten ødelægger på sigt asfalten og forhindrer at regnvand effektivt ledes til afløb. Fjernelse af ukrudtet kan være genstridigt og det er ikke altid der lige er tid til det i en travl hverdag. Der er selvfølgelig mange som holder deres fortov til perfektion og dette er foreningen meget taknemmelig for.

Quinto søger en eller flere repræsentanter fra hver vej der kunne tænke sig at være behjælpelig med at fjerne ukrudt på netop deres vej.

Foreningen har en batteridrevet børste til formålet der kan hjælpe med det til tider besværlige arbejde. Har du tiden og lysten, så henvend dig gerne på min mail og vi kan aftale nærmere.

På vegne af bestyrelsen

Johannes Korsholm Andreasen

formanden@quinto.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Nyhedsopdatering maj 2023

Referat fra Generalforsamlingen 2023 er lagt på hjemmesiden

Så er referat fra Generalforsamlingen 2023 lagt op, og findes under fanen “referater” herover.

Derudover vil jeg informere om at underminering ved vejrist på Lilliendalsvej vil blive udbedret hurtigst muligt, samtidig med at rist på hjørnet mellem Edelsmindevej og Havdrupvej få lagt ekstra asfaltlag på.

Venlig Hilsen Formanden

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Referat fra Generalforsamlingen 2023 er lagt på hjemmesiden

Generalforsamling 2023 + diverse.

Om tre uger er der Generalforsamling i Quinto som finder sted Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 19.00 i Pilegården, Mødelokale 11, 2700 Brønshøj

Indkaldelse og regnskab for 2022 findes her: http://quinto.dk/indkaldelse-gf-quinto-2023/

http://quinto.dk/quinto-aarsregnskab-2023-underskrevet/

Invitationer er delt rundt og samtidigt forsøgte bestyrelsen at indhente de emails vi manglede på grundejerene, således vi har mulighed for hurtigere og mere effektivt at kommunikere fremover.

Der er stadig et par udestående arbejder på Lilliendalsvej, samt vi er begyndt at få lavet asfaltramper på foreningens hjørner således barnevogne, gangbesværede og andre får lettet opstigningen fra vej til fortov. Det er desuden et forslag fra en grundejer på sidste års GF.

Ønskes mere info omkring hvad der rører sig i foreningen, så mød gerne op til GF d. 28. marts. Vi ses

Mvh. Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2023 + diverse.

Generalforsamling 2022 og status på Lilliendalsvej 2022.

Generalforsamlingen 2022 er veloverstået og referatet herfra kan findes under fanen “referater”

Lilliendalsvej er næsten i mål. Overfladebelægningen er lagt og fejet efterfølgende. Der vil dog være en del løse sten på vejen den kommende tid inden de er kørt fast og ligner de resterende veje i vores område. Der har været stillet spørgsmål vi denne kvalitet af belægning, men skal der vælges en glat asfalt vil det betyde større udgifter og sandsynligvis kontingentstigninger. Derfor har man fra Quintos side valgt at gå med den noget billigere og simple løsning.

Der er stadig lunker ved kantsten forskellige steder hvor der står vand. Asfaltfirmaet har indvilliget i at udbedre dette til september.

Hjørnet mellem Lilliendalsvej og Havdrupvej vil blive fikset snart, med nyt asfalt og oprettede fortovsfliser således der ikke er kanter man kan falde over.

Er der flere spørgsmål til vejrenoveringen, bedes I henvende jer til mig.

Venlig Hilsen formanden.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022 og status på Lilliendalsvej 2022.