Status på renoveringsprojekt Lilliendalsvej

Kære grundejere på Lilliendalsvej + øvrige grundejere

Her kommer lige en kort status op til jul.
 
Langt om længer er Lilliendalsvej ved at være ryddet og der bliver fyldt op med jord eller stabilt grus de steder hvor der er huller man kan risikere at falde i.
 
Projektet er, som I kan se, ikke så fremskredet som planlagt, så derfor udestår følgende til næste år:
1. Udskiftning af de ti vejriste
2. Optagning og gensætning af resterende kantsten på sydlige fortov mod hvalsøvej
3. Lægning af asfalt ved alle overkørsler mellem fortov og brosten, langs hele kantstenen og mellem kantsten og fortovsfliser på de seks hjørner.
4. Endelig udjævning af jord og såning af græs. (ilægning af lerholdigt grus hvor dette er bestilt)
5. Til påske: Udlægning af slidbane, såkaldt OB belægning
 
Entreprenøren holder fri mellem jul og nytår men fortsætter færdiggørelsen i januar, hvis vejret ellers tillader det. 
 
De brosten som ligger på hjørnet mod Havdrupvej er kommet i overskud, og er en grundejer interesseret i at få nogle af dem, kan de afhentes på stedet indtil de fjernes.
 
Med disse ord vil vi sige tak for samarbejdet omkring vejrenoveringen til de personer som har været berørt af projektet. Alle Quinto grundejere ønskes god jul og godt nytår.
 
Venlig Hilsen Bestyrelsen.
Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Status på renoveringsprojekt Lilliendalsvej

Lilliendalsvej renovering, status pr. 6. december

Der har de seneste par uger været forskellige udfordringer for entreprenøren mht. arbejdskraft og dårligt vejr og derfor er arbejdet ikke så fremskreden som planlagt, hvilket er beklageligt.
Efter planen skulle det nordlige fortov være færdig i midten af november og det sydlige midt december.
Status er pt. at det nordlige fortov har fået udskiftet alle fliser og kantstenene er blevet sat i beton. Overkørsler er etableret men enkelte mangler stadig asfalt mellem fortovsfliser og brosten.
Der er ikke fyldt jord mellem fortov og kantsten.
Det sydlige fortov har fået udskiftet alle fliser og kantstenene er ved at blive sat på ny. Overkørslerne bliver renoverede efterhånden som kantstenene bliver sat.
Der ligger dynger af sand/ fliser og jord på henholdsvis kørebanen og ved hjørnerne, hvilket er en nødvendighed da der ikke findes anden opmagasineringsplads i området.
Der er afveget fra den oprindelige plan som blev sendt ved arbejdets begyndelse og det er relateret til nogle arbejdsgange som skulle optimeres, hvilket jeg har givet grønt lys til, men jeg har desværre ikke fået videregivet denne information herinde!
 
Efter at have været i dialog med entreprenøren i dag, forsikrer han os om at de vil arbejde målrettet på at få afsluttet det planlagte fortovsarbejde inden jul.
I indeværende uge bliver mellemrummet mellem fliser og kantsten på det nordlige fortov fyldt med jord så det er sikkert at færdes på fortovet. Der bliver dog genfyldt med jord igen til foråret.
Overkørslerne på nordsiden får lagt asfalt hvor der mangler.
Kantstenene bliver fortsat genetableret på det sydlige fortov og forventes færdigt i slutningen af næste uge, altså omkring d. 17 december.
Derefter færdiggøres de resterende overkørsler, der opfyldes med jord, eller grus hvor påkrævet, og vejen ryddes, så der ikke er materialer på kørebanen til jul.
I det nye år færdiggøres vejen, dvs. vejristene udskiftes og der lægges nyt asfalt når vejret tillader det, inklusiv på fortovshjørner hvor tung trafik har tendens til at ødelægge fortovet.
Fortovet eftergås derefter og der sås græs.
 
Jeg håber vi når det planlagte inden jul og skal gøre mit bedste på at følge op på arbejdet de kommende uger. Vejret kan dog spille et pus men jeg forsikrer at entreprenøren gør sit bedste for at nå i mål. 
Venlig Hilsen Formanden
Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Lilliendalsvej renovering, status pr. 6. december

Arbejdet skrider fremad som planlagt på Lilliendalsvej

Det nordøstlige fortov forventes færdig i slutningen af uge 45 uge, altså fredag d. 12. november. Så er vejriste udskiftet og der er fyldt jord mellem fortovsflise og kantsten hele vejen. Der tages dog forbehold for at vejret kan udsætte arbejdet et par dage som set tidligere.

Entreprenøren har lovet at de ikke begynder at optage kantsten på det sydlige fortov inden arbejdet er helt færdigt, men de er dog begyndt at tage fortovsfliserne op som de fleste har bemærket.

Generelt fornemmer jeg at der er et godt samarbejde mellem entreprenøren, Quinto og ikke mindst grundejerne på vejen. JJ Entreprise gør hvad de kan for at man kan anvende sin overkørsel så meget som muligt i perioden og udfører gerne ekstraarbejde for den enkelte grundejer i forbindelse med renoveringen. Ekstraarbejdet aftales på en indbyrdes kontrakt mellem JJ og grundejeren, men faktureres af Quinto efter endt vejrenovering. Hvis nogen er uenige i ovenstående eller har det mindste spørgsmål, så kontakt mig endelig på mail og jeg vender tilbage hurtigst muligt. Jeg kan også videreformidle kontakten på entreprenørens formand Mikkel hvis dette ønskes.

Venlig hilsen formanden

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Arbejdet skrider fremad som planlagt på Lilliendalsvej

Nu starter gravearbejdet for alvor!

Nu er kantstenen skåret fri i begge sider og jeg takker for folks forståelse og hjælp med at holde køretøjerne væk fra vejbanen i dag fredag.

Det videre forløb starter op i morgen lørdag, d. 16-10, hvor hele det nordøstlige fortov (lige husnumre) vil blive afspærret 1,3 meter ud på kørebanen. I den forbindelse vil vejen blive ensrettet mod østlig retning, altså mod Havdrupvej. 

Kantstenen graves op og fortovsfliser fjernes, men bare rolig, overkørslerne til de enkelte husstande vil forblive uberørte i første omgang, således at det kun er én dag de enkelte ikke kan anvende deres egen parkering pga. tørretid på betonen.

Der bliver givet direkte besked fra entreprenøren til de enkelte husstande dagen før overkørslen bliver gravet op. Er der ingen hjemme, bliver en seddel med informationen hængt på hoveddøren. 

De første dage arbejder kun et hold men derefter opjusteres til to hold af fire personer. Der arbejdes i 6 dages uger (mandag til lørdag) for at få fremdrift i projektet.

Entreprenøren skriver:

“Jeg håber på jeres forståelse igennem denne periode og håber på et godt samarbejde. Jeg vil gøre mit bedste for at folk får den bedste oplevelse ud af dette projekt. Venlig Hilsen Mikkel, JJ Entreprise og Anlæg A/S”

Jeg håber også på grundejernes forståelse og samarbejdsvillighed gennem denne proces.

På forhånd tak

Venlig Hilsen Formanden

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Nu starter gravearbejdet for alvor!

Lilliendalsvej renoveres, parker et andet sted fredag

Lilliendalsvej bliver endelig hovedrenoveret.

Bestyrelsen ar valgt en entreprenør til opgaven ud fra tre tilbud.

Fredag d. 15. starter entreprenøren op med at skære kantstenen fri på hele vejen med en asfaltskærer. Parker derfor ikke på selve vejen fredag formiddag.

Derefter starter renovering af fortov med lige numre, efterfulgt af fortovet med ulige numre. Dette arbejde forventes færdigt i midten af december i år.

Endelig slutbelægning af asfalt vil blive lagt omkring påske 2022, når temperaturen er tilstrækkelig høj til dette.

Opdateringer omkring forløbet vil jævnligt blive lagt op her på siden.

Venlig hilsen bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Lilliendalsvej renoveres, parker et andet sted fredag

Gravearbejde på Edelsmindevej og Havdrupvej færdig snarest

Som lovet kommer her en opdatering omkring gravearbejdet. Jeg har forgæves forsøgt at finde ud af hos kommunen hvem der egentlig havde fået gravetilladelse i vores område, men først efter at have kontaktet elselskabet Radius har der været muligt at få et svar.

De er i gang med at opgradere elnettet og forventer arbejdet afsluttet fredag d. 15. oktober

Med venlig hilsen formanden

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Gravearbejde på Edelsmindevej og Havdrupvej færdig snarest

Gravearbejde på Edelsmindevej

Der er påbegyndt arbejde på elkabler i det nordlige fortov på Edelsmindevej.

Quinto er desværre ikke informeret herom af Kbh Kommune så derfor er der ikke kommet noget indlæg før nu!

Vi vender tilbage med mere info når vi har fået kontakt til rette vedkommende hos kommunen. Venlig hilsen formanden.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Gravearbejde på Edelsmindevej

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Den 30. maj 2021 blev der uddelt indkaldelse til Generalforsamling 2021, herunder regnskab 2020 og budget 2021.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.00 i Pilegaarden, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj (mødesalen er reserveret i kasserer Erling D. Andersen).

Det uddelte materiale kan også ses her (indkaldelse og regnskab 2020).

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 2021

Glædelig jul & godt nytår

Kære alle,

Det har på mange måder været et begivenhedsfuldt år, hvor COVID19 desværre har overskygget det meste. Vi håber at 2021 bliver meget bedre og vi vil snarest komme tilbage med mere information omkring aktiviteter for 2021.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Forhåbentlig ses vi i 2021.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Glædelig jul & godt nytår

Generalforsamling 2020 udskudt på ubestemt tid – igen

Som følge af nedsættelse af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer gældende fra mandag den 26. oktober 2020, er vi desværre nødsaget til endnu engang at udskyde afholdelse af Generalforsamlingen 2020, som var planlagt til afholdelse tirsdag den 27. oktober 2020.

Vi kommer tilbage snarest muligt med yderligere informationer.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020 udskudt på ubestemt tid – igen