Info om kontigentbetaling & indsamling af email

Kontigentbetaling

Som I nok har bemærket er kontingentopkrævning i år udsendt af Betalingsservice i et brev. Dette betyder en væsentlig administrativ lettelse for foreningen, da betalinger registreres og bogføres automatisk i vores IT system. Forudsætningen er dog at I bruger den +71 betalingslinje som står på opkrævningen. Vi vil derfor opfordrer alle medlemmer til at bruge den nye betalingslinje og ikke gamle linjer lageret i jeres netbank.

Desværre har cirka 25% af medlemmerne ikke betalt til tiden i år. Dette medfører ekstra
omkostninger til foreningen og arbejde til kassereren. Vi håber på forståelse herfor og at til
næste år betaler alle medlemmer til tiden. Bemærk at man kan tilmelde Quinto kontingent
betaling til betalingsservice med de oplysninger som er på den udsendte regning. 

Spørgsmål angående kontingentbetaling kan rettes til kassereren.

Email indsamling
På Quintos hjemmeside har vi opfordret alle medlemmer til at fremsende en email adresse til kassereren, som vi kan kontakte jer på. Vi vil eksempelvis bruge email til udsendelse af
generalforsamlingsreferat og service meddelelser om flytning af biler ved vejarbejde.

Derfor har du ikke allerede informeret os om din email, så opfordrer vi til at du sender den til kassereren på adressen: kasserer@quinto.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Info om kontigentbetaling & indsamling af email

Udskiftning af bygasledning nær vores område

HOFOR skal udskifte bygasledningen på Lindholmsvej med en ny og større ledning for at øge forsyningssikkerheden. I den forbindelse vil der pågå gravearbejde i området frem til forventelig oktober 2019.

HOFOR planlægger at starte med at grave op i Bækkeskovvej, herefter vil Jægersprisvej, Astrupvej, Lindholmsvej for til sidst at afslutte på Tølløsevej/Husumvej. Sideløbende vil et arbejde i det store kryds på Slotherrensvej/Sallingvej blive udført. Arbejdet betyder, at cykelstien eller vejbanen i den ene side af vejen graves op mens gasledningen udskiftes.

De direkte berørte veje informeres af HOFOR.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Udskiftning af bygasledning nær vores område

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdt fredag 3. maj 2019

Referat fra generalforsamlingen afholdt 13. marts 2019 samt godkendt regnskab 2018 og budget 2019 er uploaded på hjemmsiden og omdeles snarest til medlemmerne. I samme forbindelse orienteres omkring foreningens nye persondatapolitik, som nu også kan ses på hjemmesiden (under hovedmenuen “Quinto”). Endvidere er foreningens tilrettede vedtægter, som besluttet på generalforsamlingen, nu opdateret på hjemmesiden.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Johannes  Korsholm Andreasen valgt som næstformand. På mødet blev bl.a. drøftet foreningens persondata, undersøgelse af muligheden for nyhedsbrev til interesserede medlemmer samt NaboHjælp (forbyggelse af indbrud). Supplerende materiale omhandlende NaboHjælp er til orientering lagt på hjemmesiden under menuen “Links” og bestyrelsen vil ved kommende lejlighed arbejde videre hermed.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. juni 2019 i forbindelse med bestyrelsens årlige gennemgang af området (Tour de Quinto).

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Konstituerende bestyrelsesmøde afholdt fredag 3. maj 2019

Afholdt generalforsamling 2019

Generalforsamlingen for 2019 blev afviklet stille og roligt, hvor 18 grundejere var tilstede. Hjemmesiden er opdateret med nyvalgte og referatet fra generalforsamlingen udsendes snarest.

Til orientering, afholder bestyrelsen førstkommende bestyrelsesmøde den 3. maj 2019.

Stor tak til den afgående formand Henrik Møller Jakobsen, som har ydet en stor indsats gennem mange år.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Afholdt generalforsamling 2019

Generalforsamling i morgen kl. 19.00, 13. Marts

Så er det imorgen Grundejerforeningen Quinto har generalforsamling kl. 19.00 i Pilegården. Vel mødt.

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Generalforsamling i morgen kl. 19.00, 13. Marts

Kontingentbetaling 2019

Grundejerne får fremsendt en regning, hvor der er anført alle de nødvendige oplysninger om betaling af kontingentet til Quinto. Der vil samtidig være oplysninger om, hvordan man tilmelder betalingen til Betalingsservice, så kontingentet årligt bliver betalt. 

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Kontingentbetaling 2019

Indkaldelse til generalforsamling uddelt

Nu er der uddelt indkaldelse, regnskab og budget til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 13. Marts kl. 19.00 i Pilegården. Det uddelte materiale kan også ses her på hjemmesiden.

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling uddelt

Indkaldelse, regnskab og budget til generalforsamlingen 13. marts 2019 kl. 19.00

Der vil snarest blive lagt brev i postkassen indeholdende indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 13. marts kl. 19.00. Brevet indholder også regnskab og budget.

Indkaldelsen kan hentes her

Regnskab og budget hentes her

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse, regnskab og budget til generalforsamlingen 13. marts 2019 kl. 19.00

Genralforsamling onsdag den 13. marts kl. 19.00

Grundejerforeningen Quinto holder den årlige generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00 i Pilegården. Det er lykkedes at finde en grundejer, som ønsker at stille op til formandsposten. Der vil snarest blive uddelt indkaldelse, regnskab og budget til foreningen husstande.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Genralforsamling onsdag den 13. marts kl. 19.00

Hvem vil være formand for Quinto

Onsdag den 23. januar var der bestyrelsesmøde i Quinto med henblik på at planlægge generalforsamlingen i marts 2019. Der er ikke nogen i bestyrelsen, som ønsker at stille op som formand. Derfor søges fortsat en ny formand og menige bestyrelsesmedlemmer.
Vil du høre mere om formandsposten, så kontakt gerne formand Henrik Møller Jakobsen, mobil 2228 7080.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Hvem vil være formand for Quinto