Kegler på Edelsmindevej

I dag, torsdag 17. maj, har brolæggeren sat kegler af på Edelsmindevej, da han begynder på Edelsmindevej, ulige numre, tirsdag efter pinse. Hvis nogle grundejere på berørte matrikler kan bruge de gamle fliser, så kan de fjernes 2. pinse dag. Hvis man fjerner fliser, så marker det venligst med en kegle, så ikke nogen falder. Fliser må kun fjernes fra Edelsmindevej på siden med ulige numre. Vis hensyn til arbejderne.

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Kegler på Edelsmindevej

Ræve set i vores område

Til orientering. Mandag den 14. maj om aftenen blev der set en rævemor med fire unger i haven på adressen Edelsmindevej 8. Det er umiddelbart ikke set, hvor rævegraven er. Gode råd om byræve kan ses på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Link indsat her

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Ræve set i vores område

Renovering som vedtaget på generalforsamlingen

Totalrenoveringen følger den model der blev vedtaget på generalforsamlingen. Det er ikke muligt at ændre på, selv om den enkelte grundejer vil betale. Det er fortsat planen, at arbejdet begynder tirsdag efter pinse med strækningen med ulige husnumre på Edelsmindevej.

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Renovering som vedtaget på generalforsamlingen

Brolægger begynder arbejdet 22. Maj kl. 07.00

 Brolæggeren har nu oplyst, at de går igang med renoveringen tirsdag den 22. maj kl. 07.00. Den første strækning er på Edelsmindevej i siden med de ulige numre. 

Venligst ikke parker biler i den side, ligesom jer der har parkering inde  på grunden, opfordres til at køre ud på vejen og parkere i siden med de lige numre. Har man brug for nogle af de fliser, der er på nævnte strækning, kan man fjerne dem dagen før, den 21. maj. Vis i øvrigt hensyn til arbejderne. 

Følg arbejdet her på hjemmesiden.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Brolægger begynder arbejdet 22. Maj kl. 07.00

Info brev uddelt til de berørte grundejere

Fredag blev der uddelt et informationsbrev til de grundejere, hvor vej og fortov snart renoveres. Informationen har et afsnit om overkørsler. En overkørsel er nok det vi i daglig tale kalder en indkørsel. Jeg søgte selv om at få en “indkørsel”, hvor kommunen belærte mig om at det er en “overkørsel”, så deeet. /fm

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Info brev uddelt til de berørte grundejere

Skade på vejbump – Sonnerupvej

Der er sket skade på vejbumpet ved krydset Sonnerupvej/Hvalsøvej. Formanden  har kontaktet skadevolder med henblik på reparation.

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Skade på vejbump – Sonnerupvej

Bestyrelsen har konstitueret sig og gennemgår området medio juni m.m.

Quintos bestyrelse har konstitueret sig med Kim Paulsen som næstformand. Totalrenoveringen af sidste stykke af Havdrupvej og Edelsmindevej forventes begynde i anden halvdel af maj 2018. Der vil snarest blive uddelt en informations brev til grundejerne på de berørte veje. Når totalrenoveringen begynder, tilstræbes det løbende at opdatere hjemmesiden med forløbet. Bestyrelsen vil medio juni gå Tour de Quinto, hvor  der ses på diverse graverende fejl og mangler på veje, fortove  mv. Hvis du som grundejer har noget du ønsker bestyrelsen særligt skal se på, så er du velkommen til at sende en mail til formanden – henrik@mollerjakobsen.dk. 

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Bestyrelsen har konstitueret sig og gennemgår området medio juni m.m.

Medio april forventes nyt om totalrenoveringen

Brolæggeren vender tilbage medio april med nærmere om hvor, og hvornår han går i gang med totalrenoveringsprojektet. Baggrunden er det manglende vejrmæssige forår. Grundejerne på de konkrete strækninger får omdelt et informationsbrev før arbejdet går igang. Følg i øvrigt arbejdets gang her på hjemmesiden.

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Medio april forventes nyt om totalrenoveringen

Generalforsamling afviklet – ny kasserer

En stille generalforsamling i går med få fremmødte. Forslag til totalrenovering enstemmigt vedtaget. Ny kasserer blev Erling Andersen. Bestyrelsen holder konstituerende bestyrelsesmøde 13. april, hvorefter hjemmesiden opdateres med nyvalgte. Følg i øvrigt med i totalrenoveringens forløb her på hjemmesiden.

Pbv

Henrik Møller Jakobsen

fm/Quinto

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Generalforsamling afviklet – ny kasserer

Generalforsamling

Så er det i morgen kl. 19 der er generalforsamling i Quinto. Vi glæder os til at se jer. Se dagsorden mv. nedenfor. 

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Generalforsamling