Generalforsamling 2020 udskudt på ubestemt tid – igen

Som følge af nedsættelse af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer gældende fra mandag den 26. oktober 2020, er vi desværre nødsaget til endnu engang at udskyde afholdelse af Generalforsamlingen 2020, som var planlagt til afholdelse tirsdag den 27. oktober 2020.

Vi kommer tilbage snarest muligt med yderligere informationer.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020 udskudt på ubestemt tid – igen

Ny indkaldelse til generalforsamling 2020

Den 7. september 2020 blev der uddelt indkaldelse til Generalforsamling 2020, herunder regnskab 2019 og budget 2020.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00 i Pilegaarden, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj (mødesalen er reserveret i kasserer Erling D. Andersen).

Det uddelte materiale kan også ses her (indkaldelse og regnskab 2019).

Bestyrelsesberetningen for 2020 kan ses her.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Ny indkaldelse til generalforsamling 2020

Fibernet

Efter omfattende gravearbejde i vores område er TDC Net så småt klar med at tilbyde fibernet tilkobling (selve den tekniske tilkobling fra vejstykket til huset) til de respektive husstande i vores område.

TDC Net har også sendt en mail herom til de ejere, som tidligere har skrevet sig op herom hos TDC Net. Du kan også læse meget mere herom på TDCNet.dk/fiber.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Fibernet

Generalforsamling 2020 udskudt på ubestemt tid

Som følge af udviklingen omkring coronavirus udskydes Generalforsamlingen 2020 på ubestemt tid. Snarest det er muligt udsendes ny indkaldelse med ny dato iht. vedtægterne.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020 udskudt på ubestemt tid

Indkaldelse til generalforsamling 2020 uddelt

Den 7. marts 2020 blev der uddelt indkaldelse til Generalforsamling 2020, herunder regnskab 2019 og budget 2020.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 i Pilegaarden, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj (mødesalen er reserveret i kasserer Erling D. Andersen).

Det uddelte materiale kan også ses her (indkaldelse og regnskab 2019).

Bestyrelsen følger naturligvis udviklingen omkring coronavirus og foretager i lyset heraf vurdering af hvorvidt datoen for generalforsamlingen evt. skal udskydes til senere på året.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 2020 uddelt

Gravearbejde i vores område

Etablering og nedgravning af fibernet for TDC Net i vores område

I forbindelse med etablering af fibernet for TDC Net, har Viktech Anlæg startet nedgravningen af fiberkabler, foreløbig ved hjørnet af Edelsmindevej og Havdrupvej.

Det forventes desværre at nedgravningen af fiberkabler vil ske i hele Quintos område og vores naboforeninger. Nedgravningen af fiberkabler og reetableringen vil indenfor 1 dag gå forbi ca. 3 huse.

Fiberkablerne nedgraves under fortorvene, som efterfølgende reetableres, og på et senere tidspunkt vil de enkelte husstande få mulighed for at tilslutte sig fibernet hos TDC. Vi har endnu ikke modtaget nærmere informationer herom.

Nærmere informationer omkring gravearbejdet i vores område følger så snart vi modtager disse fra TDC/Viktech Anlæg.

Status på udskiftning af HOFOR Bygas ledning på Lindholmsvej

Som det ses er HOFOR ved at være færdige med den store opgave med at grave op og lægge rør ned. Der er netop lagt asfalt og entreprenøren Zacho-Lind har fjernet det meste af deres materiel, således det ikke står i vejen henover julen og nytåret.

Efter julen, begynder HOFOR retableringsarbejdet der hvor der mangler eksempelvis kantsten, fortove, plantebedte og træ m.m. Arbejdes forventes at vare et par uger ind i januar 2020. Skurvognene for ende af vejen bliver stående til projektet er færdigt.

Til forår, når temperaturerne tillader det, kommer der et asfalthold og fræser det øverste lag af den asfalt som entreprenøren har lagt, og efterfølgende lægges en ny overfladebelægning, med et passende overlap til den eksisterende belægning.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Gravearbejde i vores område

HOFOR Bygasledning på Lindholmsvej & lokalplanforslag

HOFOR forventer – ifølge opdateret tidsplan – at færdiggøre deres arbejde med at lægge ny bygasledning og asfalt på Lindholmsvej indenfor de kommende uger. Tidsforventningen skal dog erfaringsmæssigt tages med forbehold.

Lilleskolen ønsker at udvide deres eksisterende bygning med en tilbygning på 323 m2. Teknik- & Miljøudvalget under Københavns Kommune har derfor stillet forslag om ny lokalplan for området, som muliggøre opførelse af tilbygningen samt fastlægge den eksisterende bygning på Lindholmsvej 18, som bevaringsværdig. Lokalplanforslaget kan ses her.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 23. januar 2020

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til HOFOR Bygasledning på Lindholmsvej & lokalplanforslag

Udbedring af knækkede fliser og beplantning

Til orientering foretages udbedring af en række knækkede fliser, defekt vejrist, mindre hul i vejbelægningen og beskadiget kantsten i uge 41.

Enkelte steder ved vejbumpene er der mangelfuld beplantning, som udbedres indenfor den næste måned.

De pludselige opståede større huller i vejbelægningen på Sonnerupvej (mod Havdrupvej) og Havdrupvej (ud mod Slotsherrensvej) er nu udbedret. Sidstnævnte hul blev udbedret for HOFORs regning.

HOFOR oplyser, at de forventer at have færdiggjort deres arbejde på Lindholmsvej i uge 44. 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 6. november 2019.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Udbedring af knækkede fliser og beplantning

Tour de Quinto gennemført 12. juni 2019

Som planlagt blev bestyrelsens årlige gennemgang af områdets veje og fortorv (Tour de Quinto) gennemført 12. juni 2019. I den forbindelse blev observeret knækkede fliser, beskadiget kantsten og knækket pullert. Bestyrelsen indhenter nu tilbud på udbedring af disse, i tråd med tidligere års praksis, og naturligvis under hensyntagen til kommende års renoveringsprojekter.

Enkelte steder blev observeret hække og træer, hvor bevoksningen strækker sig ud på fortorvs fliserne og derfor trænger til beskæring. Derfor en venlig opfordring til, at man som ejer er opmærksom på, at fortorvene er fri for bevoksning.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 3. september 2019.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Tour de Quinto gennemført 12. juni 2019

Info om kontigentbetaling & indsamling af email

Kontigentbetaling

Som I nok har bemærket er kontingentopkrævning i år udsendt af Betalingsservice i et brev. Dette betyder en væsentlig administrativ lettelse for foreningen, da betalinger registreres og bogføres automatisk i vores IT system. Forudsætningen er dog at I bruger den +71 betalingslinje som står på opkrævningen. Vi vil derfor opfordrer alle medlemmer til at bruge den nye betalingslinje og ikke gamle linjer lageret i jeres netbank.

Desværre har cirka 25% af medlemmerne ikke betalt til tiden i år. Dette medfører ekstra
omkostninger til foreningen og arbejde til kassereren. Vi håber på forståelse herfor og at til
næste år betaler alle medlemmer til tiden. Bemærk at man kan tilmelde Quinto kontingent
betaling til betalingsservice med de oplysninger som er på den udsendte regning. 

Spørgsmål angående kontingentbetaling kan rettes til kassereren.

Email indsamling
På Quintos hjemmeside har vi opfordret alle medlemmer til at fremsende en email adresse til kassereren, som vi kan kontakte jer på. Vi vil eksempelvis bruge email til udsendelse af
generalforsamlingsreferat og service meddelelser om flytning af biler ved vejarbejde.

Derfor har du ikke allerede informeret os om din email, så opfordrer vi til at du sender den til kassereren på adressen: kasserer@quinto.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Info om kontigentbetaling & indsamling af email