Nyhedsopdatering maj 2023

Hermed en kort opdatering af hvad der sker i vores grundejerforening pt. Den sendes på email hvis vi har adressen

 Igangværende arbejde

To vejriste, på henholdsvis Lilliendalsvej og på hjørnet mellem Havdrupvej og Edelsmindevej, har forvoldt os udfordringer de seneste måneder. Det skyldes huller eller forskydninger af de gamle lerrør der ligger i 2-3 meters dybde. Arbejdet under jorden er nu afsluttet og asfalten bliver reetableret i kommende uge, nu hvor underlaget er komprimeret og tørt.

Foreningen har igangsat arbejdet på at få indhentet tilbud på gennemgang og udbedring af alle vejriste og tilhørende brønde/kloakledninger i foreningen, som forventes udført i efteråret. Der er enkelte riste som især kræver udskiftning inden næste vinter.

Udfordringer med høje hastigheder i vores område

Der kører til stadighed flere biler igennem kvarteret med høj hastighed og foreningen er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne for mere fartdæmpning på vores veje. Det er især Edelsmindevej og Lilliendalsvej hvor der ikke er chikaner af nogen art, men også den sydlige del af Havdrupvej. Foreningen forsøger ligeledes at få tilskud til dette projekt. Er der specifikke steder som ikke er nævnt herover, hvor I føler der er for lidt fartdæmpning, så send mig gerne en mail.

Bekæmpelse af ukrudt i vejkanten

Især som tilflytter er det ikke givet at man kender sin pligt som grundejer. Grundejerforeningen sørger for vedligeholdelse af veje og fortov, men fejning, snerydning og generel renholdelse af fortov og vej (ud til midten foran den enkelte matrikel) er en opgave der påhviler den enkelte grundejer.

Ukrudt der vokser mellem vej og kantsten ødelægger på sigt asfalten og forhindrer at regnvand effektivt ledes til afløb. Fjernelse af ukrudtet kan være genstridigt og det er ikke altid der lige er tid til det i en travl hverdag. Der er selvfølgelig mange som holder deres fortov til perfektion og dette er foreningen meget taknemmelig for.

Quinto søger en eller flere repræsentanter fra hver vej der kunne tænke sig at være behjælpelig med at fjerne ukrudt på netop deres vej.

Foreningen har en batteridrevet børste til formålet der kan hjælpe med det til tider besværlige arbejde. Har du tiden og lysten, så henvend dig gerne på min mail og vi kan aftale nærmere.

På vegne af bestyrelsen

Johannes Korsholm Andreasen

formanden@quinto.dk

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.