RETNINGSLINJER FOR HJEMMESIDEN

Januar 2012

INDLEDNING:
Formålet med disse retningslinjer er at fastlægge form, indhold og ansvar for grundejerforeningen QUINTO’s hjemmeside.

FORMÅL:
Formålet med grundejerforeningens hjemmeside er at kunne holde medlemmerne orienteret om foreningen.

NAVN:
Til udgivelse af grundejerforeningens hjemmeside er erhvervet domænenavnet quinto.dk

HOSTING:
Hjemmesiden hostes p.t. på SURFTOWN.

HJEMMESIDENS FORM:
Hjemmesidens udseende afgøres i fællesskab i bestyrelsen. Webmasteren kan komme med forslag til designmæssige ændringer når behov opstår.

HJEMMESIDENS INDHOLD:
Hjemmesiden indeholder som hovedregel oplysninger om:

 • Foreningens vedtægter (Incl PDF download)
 • Sidste godkendte regnskaber og budget (Incl. PDF download)
 • Bestyrelsens sammensætning (Incl kontaktoplysninger på formand og kasserer)
 • Årlig indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsens evt. fremsatte forslag.
 • Godkendte referater fra årlig generalforsamling (Incl PDF download)
 • Bestyrelsesgodkendte referater fra bestyrelsesmøder.

Hjemmesiden kan suppleres med flg oplysninger efter godkendelse i bestyrelsen:

 • ”Sidste nyt” – som meddelt af formanden
 • Relevante links; eksempelvis nabogrundejerforeninger, offentlige myndigheder mv.
 • Kort over foreningens område.

Hjemmesiden må ikke indeholde:

 • Kommercielt indhold (Gælder ikke hjemmesider, hvortil der linkes)
 • Billedmateriale, der viser børn, personer, der kan genkendes, køretøjer med aflæselig indregistrering, steder i foreningens område, der ikke overholder gældende vedligeholdelsesbestemmelser (Jvf. vedtægterne § 4, stk1), samt andre billeder, der kan krænke privatlivets fred.

ANSVAR:
Bestyrelsen i grundejerforeningen QUINTO er ansvarlig overfor gældende lovgivning i forhold til oplysninger, der offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen skal godkende ændringer i hjemmesidens form og indhold.

Oplysninger der offentliggøres på hjemmesiden må ikke uploades uden formandens (næstformandens) samtykke.

Andet indhold (Billeder, links) må kun uploades med formandens (næstformandens) tilladelse.

Det påhviler den af bestyrelsen udpegede WEBMASTER at opdatere hjemmesiden efter bestyrelsens retningslinjer.