Konstituerende bestyrelsesmøde afholdt fredag 3. maj 2019

Referat fra generalforsamlingen afholdt 13. marts 2019 samt godkendt regnskab 2018 og budget 2019 er uploaded på hjemmsiden og omdeles snarest til medlemmerne. I samme forbindelse orienteres omkring foreningens nye persondatapolitik, som nu også kan ses på hjemmesiden (under hovedmenuen “Quinto”). Endvidere er foreningens tilrettede vedtægter, som besluttet på generalforsamlingen, nu opdateret på hjemmesiden.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Johannes  Korsholm Andreasen valgt som næstformand. På mødet blev bl.a. drøftet foreningens persondata, undersøgelse af muligheden for nyhedsbrev til interesserede medlemmer samt NaboHjælp (forbyggelse af indbrud). Supplerende materiale omhandlende NaboHjælp er til orientering lagt på hjemmesiden under menuen “Links” og bestyrelsen vil ved kommende lejlighed arbejde videre hermed.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. juni 2019 i forbindelse med bestyrelsens årlige gennemgang af området (Tour de Quinto).

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.